G1z (Garm Fighter)

2878 kr

CPM20CV stål. Thermorun handtag. Zytelslida.

Mer information om CPM20CV-stålet hittar du här.

Stål: CPM20CV

Hårdhet (HRC): 60-61

Egg: Flatslipad

Tånge:  Bred tånge

Skaftmaterial: Thermorun

Slida: Zytel

Vikt, endast kniv: 91 gram

Bladlängd: 91 mm

Bladtjocklek: 4,5 mm

Totallängd: 191 mm

 

När det blir dags för slipning!

Vi på Skarpa Saxen slipar Fällknivens alla knivmodeller och med samma utrustning som hos Fällkniven AB. läs mer om vår premium knivslipning här.

Ytterligare information om denna kniv:

I den nordiska mytologin omtalas Garm som en hund eller varg som med sitt skällande förebådar Ragnarök, dvs världens undergång. Tränger man lite djupare in i texterna från den tiden, dvs tusen år tillbaka, blir bilden av Garm mera mångfacetterad där Garm liknas vid något vasst, något som skadar, något som är farligt. Huruvida Garm är samma som Fenrisulven låter vi vara osagt.

G1 Garm Fighter är ett högkvalitativt samlarföremål som är lagligt att sälja, äga och överlåta, nota bene man är 21 år eller äldre. Däremot är kniven, liksom alla knivar, förbjuden att bära på allmän plats  samt på skolor, arenor, flygplatser, bilar på allmän plats och liknande områden dit allmänheten har tillträde.

Mer information om CPM20CV-stålet hittar du här.

Knivlagen
Generellt gäller att om man kan styrka ett behov av att bära kniv på allmän plats kan en domstol godkänna det vid en prövning. Är man exempelvis på väg till jakt, fiske eller strapatser i skog och mark, eller ska grilla och har med sig en kockkniv, är det exempel på ett legitimt bruk. En enkel pennkniv i fickan är också acceptabel. Det är behovet och omständigheterna som avgör hur en domstol ser på ditt behov av att bära kniv på allmän plats. Lite sunt förnuft brukar därför räcka för att slippa konfronteras av polis och åklagare. För övrigt uppmanar vi alla intresserade att läsa Högsta Domstolens senaste tolkning av Knivlagen, se denna länk: Brott mot knivförbudslagen (domstol.se)